วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถวัดซำตาโตง


  
   ดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่ การก่อสร้างอุโบสถ 1พฤษภาคม-22สิงหาคม54 (เเก้ไขเพิ่มเติม 1/9/11)

แผนผังภายในวัดซำตาโตง

 0. ห้องน้ำ, ห้องสุขา                                   1. แท้งค์น้ำกำลังสร้างใหม่
 2. บริเวณที่จะสร้างพระเจดีย์                          3. บริเวณที่จะสร้างโบสถ์วิหาร
 4. ศาลาการเปรียญ                                     5. สระน้ำ, คลองน้ำ
 6. ศาลาพักศพ                                          7. กุฏิพระสงฆ์
 8. ป่าไม้                                                  9. กุฏิพระครูวิสุทธิญาณ
10. กุฏิแม่ชีหลังเก่าใช้สำหรับเก็บไม้                 11. เมรุ     
12. ศาลาหอฉันข้าว                                        
13. กุฏิกำลังสร้างใหม่ ใช้สำหรับต้อนรับพระสงฆ์ที่มาจากที่อื่น