วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผ้าป่าสามัคคีวัดซำตาโตง ครั้งที่ 2/2555

  ขอเชีญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ.วัดซำตาโตง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  วันเสาร์ที่ 28-29 เมษายน พ.ศ.2555