วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

หมายกำหนดการเดินทางทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 2 - 27/4/2555


วันที่ 27-29  เมษายน  พ.ศ. 2555
กำหนดการเดินทาง
วันศุกร์ที่  27  เมษายน พ.ศ. 2555
          เดินทางโดยรถทัวร์นำเที่ยว (สองชั้น  48 ที่นั่ง) รถทัวร์รอรับคณะผ้าป่าที่
ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 35  ใกล้ตลาดรุ่งเจริญ
          เวลา  21.00 น.    รถออกเดินทางสู่จังหวัดศรีสะเกษ