วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ.2556

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เเละร่วมงานบุญพเวสเทศน์มหาชาติ
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถขนาดใหญ่
ทอดถวาย ณ วัดซำตาโตง หมู่ 9 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

          กำหนดการ

          ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
                  9.00 น.   เตรียมสถานที่ สร้างหออุปคุต
                14.00 น.   เเห่พระอุปคุต
                15.00 น.   เเห่พระเวสเข้าเมือง

          เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
                  4.00 น.   เเห่ข้าวพันก้อน
                  7.00 น.   ต้อนรับผ้าป่าสามัคคีจากสายต่างๆ
                  8.00 น.   ถวายภัตตาหารเเด่พระภิกษุสงฆ์
                  9.00 น.   ฟังเทศน์มหกาชาติตลอดวัน
                18.00 น.   จัดเวทีพบปะสังสรรค์ระหว่างชาวบ้านเเละคณะผ้าป่าฯ จากสายต่างๆ

          อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
                  8.00 น.   ถวายภัตตาหารเช้าเเด่พระภิกษุสงฆ์
                  9.00 น.   ทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา / เสร็จพิธี