ประวัติของท่านพระครูวิสุทธิญาณ


เกิดเมื่อ                    วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2476
สถานที่เกิด               บ้านบอน  ตำบลตองปิด  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
บิดาชื่อ                    นายสี  ครรไลรักษ์ (ต่อมาบวชเป็นพระภิกษุ มรณะภาพเมื่อ พ.ศ.2533)
มารดาชื่อ                 นางคำเพย  ครรไลรักษ์ (ถืงแก่กรรมขณะที่หลวงพ่อมีอายุประมาณ 4 ขวบ)
  อุปสมบท   เมื่อ พ.ศ. 2496  ณ.วัดหลวงสุมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ   โดยมีพระญาณวิเศษ (หลวงปู่ศรี  ฐิตธมโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมหาหน่วย ขนติโก  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระมหาสาย  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
  เริ่มสร้างวัดซำตาโตง   ท่านได้มาอยู่ที่วัดซำตาโตงเมื่อ พ.ศ.2508  ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่ออบรมประชาชน ฝืกปฎิบัติจิตภาวนา ทำการพัฒนาหมู่บ้านให้มีอยู่มีกิน  และได้มีโอกาสนำพาชาวบ้านกระแซงใหญ่วางรากโบสถ์ วางศิลาฤกษ์  เมื่อวัดซำตาโตงมั่นคงแล้ว  จึงขยายไปวัดต่างๆตามลำดับ
       1.วัดอัมพวนาราม – ซำม่วง
       2.วัดศรีอุดมวรรณพาราม – บ้านศรีอุดม
       3.วัดหนองหญ้าลาด
       4.วัดป่าเหรียญทอง
       5.วัดป่าประชาเนรมิตร
       6.วัดป่าโนนจักจั่น
       7.วัดหนองบัวพัฒนา
       8.วัดป่าบ้านด่าน
       9.วัดสวนกล้วย
       10.วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดิน
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
พ..ศ.2516 – เป็นเจ้าคณะตำบล เขต 2  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2519 – ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2526 – เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าลาด
พ.ศ.2529 – เป็นเจ้าคณะอำเภอกัณทรลักษณ์, ขุขันธ์, ขุนหาญ, ภูสิงห์, ไพรบึง, เบญจลักษณ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ.2553 – รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)
ปัจจุบัน     – ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)

ไม่มีความคิดเห็น: